VZW

De Belgische Cannabis Consumenten Bond (BCCB) is een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de legalisatie van cannabis en de belangen van cannabisgebruikers. De vereniging is opgericht in 1996.

De BCCB werkt op verschillende manieren aan haar doelstellingen. De vereniging biedt informatie en ondersteuning aan cannabisgebruikers, doet lobbywerk voor de legalisatie van cannabis en organiseert evenementen en activiteiten om de maatschappelijke acceptatie van cannabis te vergroten.

Informatie en ondersteuning

De BCCB biedt informatie en ondersteuning aan cannabisgebruikers op verschillende manieren. De vereniging heeft een website met informatie over cannabis, waaronder de wetgeving over cannabis in België, de gezondheidseffecten van cannabis, de medicinale toepassingen van cannabis en de recreatieve toepassingen van cannabis. De vereniging biedt ook een telefonische hulplijn en een online forum waar cannabisgebruikers elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen delen.

Lobbywerk

De BCCB doet lobbywerk voor de legalisatie van cannabis bij de Belgische overheid en de Europese Unie. De vereniging organiseert acties en bijeenkomsten om aandacht te vragen voor de maatschappelijke voordelen van de legalisatie van cannabis.

Evenementen en activiteiten

De BCCB organiseert evenementen en activiteiten om de maatschappelijke acceptatie van cannabis te vergroten. De vereniging organiseert bijvoorbeeld cannabisfestivals, lezingen en workshops.

De werking van de BCCB is gebaseerd op vrijwilligerswerk. De vereniging heeft een bestuursraad en een aantal werkgroepen die zich bezighouden met verschillende aspecten van de vereniging.

De BCCB is een belangrijke organisatie die zich inzet voor de belangen van cannabisgebruikers in België. De vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld in de discussie over de legalisatie van cannabis in België.Maatschappelijke zetel:
Italiëlei 26
2000 Antwerpen