Cannabinoids: Exploring Cannabis’ Therapeutic Potential

Cannabis is a plant that has been used for medicinal purposes for centuries. In recent years, cannabinoids, the active compounds in cannabis, have been researched extensively for their potential therapeutic benefits. These compounds have been found to interact with the human body’s endocannabinoid system, which regulates a variety of physiological processes. In this article, we will explore the therapeutic potential of cannabinoids in the treatment of various conditions.

What are Cannabinoids?

Cannabinoids are a group of chemical compounds found in the cannabis plant. The two most well-known cannabinoids are tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). THC is responsible for the psychoactive effects of cannabis, while CBD is non-psychoactive. There are over 100 different cannabinoids in cannabis, each with its own potential therapeutic benefits.

The Endocannabinoid System

The endocannabinoid system (ECS) is a complex system in the human body that regulates various physiological processes, including pain, mood, appetite, and immune function. The ECS consists of receptors, endocannabinoids (compounds produced by the body), and enzymes that break down endocannabinoids. Cannabinoids from the cannabis plant can interact with the ECS to produce therapeutic effects.

Cannabinoids and Pain Management

Cannabinoids have been found to be effective in managing pain, including chronic pain. THC has been shown to reduce pain by activating the ECS and decreasing inflammation. CBD has been found to reduce pain by blocking pain signaling and reducing inflammation. Cannabinoids may also be effective in reducing neuropathic pain.

Cannabinoids and Anxiety Disorders

Cannabinoids have shown promise in the treatment of anxiety disorders, such as generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, and post-traumatic stress disorder (PTSD). CBD has been found to reduce anxiety by increasing serotonin levels in the brain. THC may also have anti-anxiety effects, but its psychoactive effects may worsen anxiety in some individuals.

Cannabinoids and Epilepsy

Cannabinoids have been found to be effective in the treatment of epilepsy, particularly in children with treatment-resistant epilepsy. CBD has been shown to reduce the frequency and severity of seizures in some individuals. The FDA has approved a CBD-based medication, Epidiolex, for the treatment of two rare forms of childhood epilepsy.

Cannabinoids and Cancer Treatment

Cannabinoids have shown promise in the treatment of cancer, particularly in reducing nausea and vomiting associated with chemotherapy. THC has been shown to be effective in reducing nausea and vomiting, while CBD may have anti-tumor effects. More research is needed to fully understand the potential of cannabinoids in cancer treatment.

Cannabinoids and Neurodegenerative Diseases

Cannabinoids have shown potential in the treatment of neurodegenerative diseases, such as Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. CBD has been found to have neuroprotective effects, while THC may improve motor function and reduce tremors associated with Parkinson’s disease.

Cannabinoids and Inflammatory Conditions

Cannabinoids have been found to be effective in reducing inflammation associated with various conditions, such as arthritis, inflammatory bowel disease (IBD), and multiple sclerosis (MS). CBD has been shown to reduce inflammation by inhibiting inflammatory cytokines, while THC may reduce inflammation by activating the ECS.

Cannabinoids and Addiction

Cannabinoids have been studied for their potential in treating addiction to drugs, such as opioids and cocaine. CBD has been found to reduce drug-seeking behavior in animal studies, while THC may reduce withdrawal symptoms associated with opioid addiction. More research is needed to fully understand the potential of cannabinoids in addiction treatment.

Limitations and Future Directions

While cannabinoids show promise in the treatment of various conditions, there are limitations to their use. THC’s psychoactive effects may not be desirable for some individuals, and the long-term effects of cannabis use are not fully understood. More research is needed to fully understand the potential of cannabinoids in various conditions and to develop safe and effective cannabinoid-based treatments.

Conclusion: The Promising Future of Cannabinoids in Medicine

Cannabinoids have shown promise in the treatment of various conditions, including pain, anxiety disorders, epilepsy, cancer, and neurodegenerative diseases. CBD, in particular, has been found to have a variety of therapeutic benefits with few side effects. As research in this area continues, we may see more cannabinoid-based treatments becoming available for patients. However, it is important to continue to study the potential risks and limitations of cannabinoids to ensure their safe and effective use in medicine.

In conclusion, the potential therapeutic benefits of cannabinoids are immense, with research continuing to show new findings. As we continue to study the potential of these compounds, we must remain mindful of the limitations and potential risks. With more research and development in the future, we may see more effective and safe cannabinoid-based treatments become available to patients.

Het endocannabinoïde systeem en cannabinoïden uitgelegd

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de werkzame bestanddelen van Cannabis en ook naar de manier waarop deze bestanddelen bijdragen aan de verbetering van pijnklachten en heling van ziekten. De belangrijkste ontdekking hierin is dat de hersenen een lichaamseigen cannabis systeem hebben. Dit wordt het endocannabinoïde systeem genoemd.

Het menselijk lichaam maakt zelf stoffen aan die heel erg overeen komen met cannabisachtige stoffen. Zo erg zelfs, dat het lichaam cannabis als lichaamseigen herkent. Deze stoffen zijn endocannabinoïden genoemd. Het wetenschappelijk onderzoek dat met name in Israel en Spanje gedaan wordt, richt zich op de werking van de endocannabinoiden en de cannabisreceptoren (CB1 en CB2) in de hersenen. Cannabisreceptoren, endocannabinoïden en enzymen vormen samen het endocannabinoïde systeem. De twee belangrijkste endocannabinoïden zijn anandamide (N-arachidonoylethanolamine of AEA) en 2-arachidonoylglycerol (2-AG).

Het is inmiddels aangetoond dat het endocannabinoïde systeem in de hersenen betrokken is bij bepaalde processen in het lichaam, waaronder pijn, hongerig gevoel, bloeddruk en beweging. Er komen steeds sterkere aanwijzingen dat het endocannabinoïde systeem ook een belangrijke rol speelt bij de aansturing van bepaalde hersenfuncties, zoals het geheugen, aandacht en impulsiviteit. Endocannabinoïden werken onder andere als neuromodulatoren die de afgifte van andere neurotransmitters zoals GABA en glutamaat remmen of juist stimuleren.

De meest voorkomende cannabinoiden (alfabetisch) zijn:

Cannabichromene Acid CBC-A: werkt ontstekingsremmend, anti-schimmel en sterk antibacterieel

Cannabichromene CBC: werkt ongeveer tien keer meer tegen angst en stress dan CBD, bovendien werkt het ontstekingsremmend, pijnstillend, anti microbiëel, antiviraal, remt groei tumorcellen, stimuleert botgroei en helpt bij vernauwing bloedvaten.

Cannabinol Acid CBN-A: ontstekingsremmend, we zien niet veel CBN-A in de plant, de meeste CBN is afgeleid van de oxidatie van THC

Cannabinol CBN: zeer licht psychoactief en sterker kalmerend dan andere bekende cannabinoïden. CBN helpt bij slapeloosheid, effectief als antioxidant, anti kramp en enigszins tegen misselijkheid en vermindert epileptische aanvallen.

Cannabidiol Acid CBD-A: ontstekingsremmend en anti-tumor.

Cannabidiol CBD: werkt niet psychoactief, verminderd epileptische aanvallen, verlaagd de bloedsuikerspiegel, werkt anti-psychotisch, ontstekingsremmend, pijnstillend, anti kramp, bevordert slaap, neuroprotectief, anti bacterieel, bevorderd botgroei, verminderd angst, remt groei tumorcellen en vermindert misselijkheid.

Cannabidivarin CBDV: Stimuleert botgroei.

Cannabigerol Acid CBG-A: Deze wordt beschouwd als de moeder der cannabinoiden, want vanuit dit component ontstaan alle andere cannabinoiden. Buiten de natuurlijke geneeskrachtige eigenschappen als zure cannabinoide die de directe moederverbinding CBG een zeldzame medicinale verbinding voor neuro-regeneratieve ziekten.

Cannabigerol CBG: Niet psychoactief,  stimuleert de groei van nieuwe hersencellen, bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, deze neurogene verbindingen zijn uiterst zeldzaam. CBG stimuleert ook de botgroei, is antibacterieel, ontstekingsremmend, antidepressivum, remt groei tumorcellen en vermindert druk oogbal.

Tetrahydrocannabinolic Acid: THC-A is een niet-psychoactief zure precursor van THC en vermindert angst, depressie, werkt ontstekingremmend, helpt bij anorexia, pijn, IBS / Crohn, spasticiteit, aanvallen (neuromusculair), stimuleert botgroei, helpt bij misselijkheid en meer zonder de psychoactiviteit van THC. Studies met een THC-A gebruik, hebben zelfs aangetoond dat het tumoren vermindert van sommige kankers. Recente studies hebben zelfs aangetoond dat THC-A  superieur is aan CBD en THC tegen misselijkheid en het stoppen van braken.

Tetrahydrocannabinol: THC is pijnstillend, bevordert slaap, vermindert slaapapneu,  psychoactief, euforisch, vermindert misselijkheid en bevordert eetlust, remt groei tumorcellen, anti depressivum, anti kramp, vermindert oogdruk, stimuleert botgroei, is neuroprotectief en anti oxidant en wordt voor vele aandoeningen gebruikt.

Tetrahydrocannabinol Delta 8: Δ 8-THC: werkt ontstekingsremmend, eetlust-stimulering, pijnverlichting en neuro-beschermend

Tetrahydrocannabivarin: THCV Psychoactieve werking, anti epilepticum, geeft energie, eetlustremmer (regelt suikerspiegel, goed voor diabetici, ook voor obesitas) vermindert paniekaanvallen, kan helpen bij Alzheimer en stimuleert de groei van botten, dus kan behulpzaam zijn bij osteoporose.

Bron1

Bron2

Bron3

Lees ook:

Studie onthult 21 nieuwe cannabinoïden

Hieronder een filmpje waar een en ander wordt uitgelegd over het endocannabinoidesysteem