Geplaatst op Geef een reactie

Hallo cannabiswereld!

Om samen met u cannabis uit het verdomhoekje te halen en met een eerlijke open geest over deze wonderlijke plant te communiceren, nodigen we u uit in het Studiebureel van de Bond. Welkom.

Het Studiebureel is een initiatief van de Belgische Cannabis Consumenten Bond vzw of kortweg de Bond. Zij ijvert sinds '96 voor een legalisatie van de gehele plant incluis technieken en gebruiken.

Vandaag heeft de Bond het druk, zowel cannabis als hennep zijn hot. Om een duidelijke scheiding tussen de twee te maken heeft de Bond enkele projecten in het leven geroepen. Deze projecten verdienen uw absolute steun daar zij een aangenamere wereld voorstaan met meer welzijn en meer welvaart voor iedereen. Utopisch? Niet echt.

Laten we niet vergeten dat daar waar cannabis wél wordt gelegaliseerd, het gebruik niet navenant stijgt en de plaatselijke overheden plots volop kunnen investeren in scholen en sociale huisvesting dankzij de gelegaliseerde verkoop. Dit zijn de nieuwe tijden en daar wil de Bond volop aan mee bouwen.

Dit door een transparante en onderzoekende blik. Daarom presenteren wij u hier met hier met een site voor naslagwerk, zijnde

Project 1: het Studiebureel Het Studiebureel dient een antwoord te zijn of te vinden op al uw vragen omtrant het veilige gebruik van cannabis maar evengoed naar de (vergeten) technieken van hennep.

Project 2: de Hennepnatie

De Hennepnatie is de open community en coöperatie om hennep in al vormen en technieken te ontsluiten voor het grote publiek. Wij bouwen aan een brede communtiy en daar ben jij heel welkom. Steun ons op sociale media met een like, we doen ons best aanwezig te zijn.

Bedankt

de Bond

Geef een reactie